Sturing door K2 Next Generation

Sturing door K2 Next Generation

with Geen reacties

De transformatie binnen het sociale domein vraagt om een andere grondhouding van professionals, beleidsmakers en bestuurders. We weten waar we naartoe willen, zoals de eigen kracht versterken en benutten, hogere participatie van burgers en meer ruimte aan professionals. Maar hoe sturen we hierop? Past de huidige wijze van (overheids)sturen wel bij de beoogde transformatie? Of moeten we ook naar een nieuw type van (overheids)sturen 3.0?

In deze workshop komen de deelnemers er na een korte introductie spelenderwijs achter welk type sturing zij nu toepassen of op hen wordt toegepast. Door vragen te beantwoorden kunnen zij zich bewegen naar het type sturing dat het beste past bij hun beoogde transformatie. De deelnemers verplaatsen zich letterlijk op een groot speelbord van en naar beoogde sturingstypen.

 

Over Jolet Swagers en Albert van Grootel
Jolet Swagers en Albert van Grootel zijn als partner en adviseur verbonden met K2 Next Generation. Beiden hebben in de praktijk gewortelde ervaring met sturingsvraagstukken in relatie tot de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten in het sociaal domein. De afgelopen jaren hebben ze in verschillende rollen bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering aan de transitie jeugdzorg en aan het levend houden van de transformatiegedachte.

K2 Next Generation is een klein en jong bureau (2014); de vijf adviseurs combineren een diversiteit aan stijlen, kennis en ervaring in een effectieve mix, gekenmerkt door kennis van zaken en ervaring met ontwikkelings- en verandervraagstukken.

Max. aantal deelnemers: 12

meedoen icoon

facebooktwittermail