Sturen op maatschappelijke waarde door Mariëlle Blanken, Wieteke de Vries en Bob van der Schaft

Sturen op maatschappelijke waarde door Mariëlle Blanken, Wieteke de Vries en Bob van der Schaft

with Geen reacties

Veel gemeenten delen de ambitie om meer en bovendien vernieuwend te gaan sturen op kwaliteit en maatschappelijke opbrengsten. Meer op resultaten en effecten, minder op output en budgetten. Dit vraagt om andere beleids- en stuurinformatie dan nu voor handen is en een ander gesprek over die informatie.

In de workshop vertellen we kort iets over maatschappelijke resultaten in relatie tot nieuwe manieren van sturen en een andere overheid. Aansluitend ervaren de deelnemers het voeren van een uitkomstdialoog in een simulatie en worden uitgenodigd op hun ervaring te reflecteren.

 

Over Mariëlle Blanken, Wieteke de Vries en Bob van der Schaft
Drs. Mariëlle Blanken (Rozenburg, 1978) is als socioloog verbonden aan het PON en is promovendus bij Tranzo, Tilburg University. Vanuit haar passie om actief bij te dragen aan een sociaal duurzame samenleving en gevoed door haar ruime ervaring als jongerenopbouwwerker zoekt Mariëlle voortdurend naar zinvolle verbindingen tussen praktijk, beleid en wetenschap. In haar werk spelen sturingsvraagstukken in het sociale domein een dominante rol. Met name de complexiteit  van de veranderende verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijk middenveld heeft daarbij haar aandacht.

Drs. Wieteke de Vries werkt als beleidsonderzoeker en coördinator team onderzoek bij de GGD Hart voor Brabant. Op dit moment werkt zij onder andere als projectleider aan de monitor  jeugdhulp in de regio Midden-Brabant. In haar carrière is zij, vanuit diverse perspectieven, steeds betrokken bij vraagstukken in het jeugddomein op het snijvlak van onderzoek en beleid. Wieteke is daarin voortdurend op zoek naar verbetering.

Bob van der Schaft is partner en adviseur van K2 Next Generation, en een werkend leven lang op verschillende manieren betrokken bij jeugdhulp en jeugdbeleid: van vrijwilliger in een opvanghuis tot adviseur in transitie en transformatie. Deze ervaring heeft hij aangevuld met veranderkundige kennis en inzichten. Hij is onder veel meer gefascineerd door sturings- en verantwoordingsvraagstukken en hoe daar op een vernieuwende manier inhoud aan te geven.

‘Vertrouwen  is goed, controle is beter.’
toegeschreven  aan Lenin, bij de oprichting van de KGB (1921)

 

Max. aantal deelnemers: 30

meedoen icoon

facebooktwittermail