Stek, meer dan één plek door Idris

Stek, meer dan één plek door Idris

with Geen reacties

Kinderen horen thuis: dat is ons uitgangspunt bij de behandeling van kinderen en jongeren tot achttien jaar. Daarom behandelen we bij voorkeur ambulant, in de vertrouwde omgeving. Maar soms is dat niet voldoende.

Bij STEK is het mogelijk om 24-uurs residentiele en ambulante behandeling flexibel op elkaar af te stemmen, al naar gelang de draagkracht en doelen van het kind en het gezin. Een goede samenwerking met de ouders is daarom essentieel voor het slagen van STEK.

We laten je een documentaire zien over Stek, meer dan één plek.

 

Over Idris
Idris is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag.

 

Max. aantal deelnemers: niet van toepassing

kijken icoon

facebooktwittermail