Proud2bME door Adèle Grosse

Proud2bME door Adèle Grosse

with Geen reacties

Adèle vertelt vanuit haar eigen geschiedenis en ervaringen wat haar heeft bewogen om Proud2bME te ontwikkelen en wat het haar – en inmiddels vele ouders, jongeren, hulpverleners en hun leidinggevenden – heeft gebracht. Met name het oplossingsgerichte en het uitgaan van eigen kracht, zijn kenmerkend voor het programma Proud2bME. Hierdoor komt een ‘positieve veranderingscyclus’ op gang. Op die manier ervaren vaders en moeders dat ze in staat zijn om, oude patronen te doorbreken en het ouderschap anders aan te pakken. Dat vergroot hun zelfvertrouwen en motivatie om hun thuissituatie te verbeteren. Onder het motto ‘Het begint bij mij!’ maakt het de deelnemers bewust van hun aandeel in het opvoed- en opgroeiproces van hun kinderen. Het bewerkstelligt een mindswitch waardoor zij zelf verder kunnen en zij krijgen daarbij steun van elkaar en van hun omgeving. Het programma is inmiddels doorontwikkeld voor jongeren en mede-opvoeders, zoals docenten en jongerenwerkers. En door deze verschillende groepen kennis te laten maken met Proud2bME, ontstaat er als vanzelf een gemeenschappelijke taal voor transformatie.

 

Over Adèle Grosse
Adèle Grosse, afkomstig uit Kaapstad, constateerde zo’n twaalf jaar geleden dat bij de hulp aan Zuid-Afrikaanse gezinnen een andere aanpak nodig was. Hulpverleners zouden niet de problemen van ouders op moeten lossen, ouders moeten dit zelf leren doen! Daarnaast besefte Grosse dat dingen niet alleen veranderen door er over te praten, maar door het anders te dóen. Dit idee is de basis van het zeer succesvolle evidence based programma Proud2bME.

‘Guide yesteryears child to raise a responsible tomorrow’s parent.’

Max. aantal deelnemers: niet van toepassing

luisteren icoon

facebooktwittermail