K2_OpvoedenNature en nurture, beiden zijn bepalend voor het opgroeien van een kind. In welke omgeving groei je op, onder welke omstandigheden, en wie staat er aan het hoofd van de tafel elke woensdag het vlees te snijden. Opvoeding maakt je mens, een gebrek aan (of het volledig ontbreken van) opvoeding ook. Wat en wie zijn nou die opvoeders, en hoe gedragen zij zich. Of dit nu is als pleegouder, leraar, jongerenwerker of pedagoog – ze hebben allemaal betekenis in de veiligheid van het opgroeien van een kind.

 

Naar Programma: Veilig opgroeien en opvoeden