K2_OntwikkelenWat zie je als je in de spiegel kijkt? Hoe zorg je ervoor dat je deze persoon op de juiste manier ontwikkelt? We hebben allemaal een beeld van wie we zijn en wie we zouden willen zijn, de weg ernaartoe kan vergemakkelijkt worden door hulp van buitenaf. We willen ons talent op de juiste manier inzetten, zowel de jeugdige als de professional. Alleen door zelfontplooiing en ontwikkeling te stimuleren maak je stappen.

Naar Programma: Ontwikkelen