Nabij is beter door Pieter Hilhorst

Nabij is beter door Pieter Hilhorst

with Geen reacties

De drie decentralisaties zijn niet alleen een overdracht van verantwoordelijkheden van Rijk en provincie naar gemeenten. Het is gepaard gegaan met de belofte dat het dichtbij organiseren van de zorg, betere zorg oplevert: Nabij is beter. Minder bureaucratisch, meer vanuit de leefwereld van bewoners. Minder verkokerd, maar de problemen in hun samenhang aanpakken. Niet allemaal specialisten die langs elkaar heen werken, maar het primaat bij generalisten. Minder ingrijpen als de problemen al helemaal zijn geëscaleerd, maar meer inzetten op preventie. Maar wat komt er van deze beloften terecht. Samen met Jos van der Lans volgt Pieter Hilhorst in tien gemeenten hoe het gaat. In deze lezing laat hij zien voor welke dilemma’s sociale wijkteams worden geconfronteerd. Hij vertelt over de dubbele betekenis die het begrip Eigen Kracht heeft gekregen en betoogt dat de vernieuwing pas kan worden waargemaakt als we meer oog krijgen voor integrale maatschappelijke kosten en baten. Want de manier waarop geld nu wordt verdeeld en besteed werkt een hardnekkige kortzichtigheid in de hand.

 

Over Pieter Hilhorst
Pieter Hilhorst (1966) is politicoloog. Hij is medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, een groep aktieonderzoekers die de mogelijkheden verzinnen voor een alternatieve schuldhulpverlening. Met Jos van der Lans organiseert hij in tien gemeenten 3D-labs over de beloften van de decentralisaties. Daarnaast werkt hij als publicist en Eigen Kracht Coördinator. Van 2012 tot 2014 was hij wethouder Onderwijs, Financiën en Jeugdzaken in Amsterdam. In 2014 was hij lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor maakte hij televisieprogramma’s: onder ander De Ombudsman (VARA) en was columnist voor de Volkskrant. Hij heeft toneelstukken en boeken geschreven: Sociaal Doe-het-zelven (met Jos van der Lans), De gewoonste zaak van de wereld. Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society (met Michiel Zonneveld). In het najaar van 2015 verschijnt De belofte. Over het openbreken van de politiek. Tevens was hij initiatiefnemer van het broodfonds Wikistad, een coöperatie van zelfstandigen die voor elkaar garant staan als een lid door ziekte geen inkomen heeft.

‘Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij.’
Gandhi

Max. aantal deelnemers: niet van toepassing

luisteren icoon

facebooktwittermail