Innovatienetwerk Jeugd: Transformeren in de jeugdhulp  = samen proberen én leren

Innovatienetwerk Jeugd: Transformeren in de jeugdhulp = samen proberen én leren

with Geen reacties

De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben geconstateerd dat de transformatie in de jeugdhulp alleen maar lukt als we het anders doen dan we het deden, transformeren door te innoveren. Zij besloten daarop vertrouwen, ruimte en middelen aan het veld te geven om echt te vernieuwen.

Er is zo in korte tijd een grote diversiteit aan onderwerpen en initiatiefnemers ontstaan. Allemaal relevante initiatieven van persoonlijk betrokken initiatiefnemers die leiden tot lichtere en goedkopere vormen van jeugdhulp.

In het innovatienetwerk zijn circa tweehonderd actieve deelnemers, vooral praktisch, aan de slag met de transformatie volgens de probeer- en leeraanpak. Deze methode is gebaseerd op actuele inzichten over bottom-up innovatie zoals design thinking, co-creatie en lean-start-up. Deze werkwijze wordt als heel inspirerend ervaren en geeft de initiatiefnemers veel focus en houvast in hun ontwikkeltraject. Maak tijdens de workshop op een interactieve wijze kennis met de probeer- en leeraanpak en netwerkinnovatie.

 

Over Ralph Boeije
Ralph Boeije is samen met Erik Soonieus en Laurens Waling oprichter van Part-up.com. Met Part-up kan iedereen werk organiseren in tijdelijke, horizontale samenwerkingsverbanden. Zonder traditionele organisaties dus. Ralph werkt voornamelijk aan het ontwerp en de technische realisatie van het platform.

D.03-44.46 Profielfoto Ralph Boeije

‘If you have everything under control you’re not driving fast enough.’ (Mario Andretti)

 

Over Richard Derks
Richard is gefascineerd door vernieuwings- en samenwerkingsvraagstukken in het maatschappelijk domein en heeft zich daar in de afgelopen jaren verder op toegelegd en gespecialiseerd. In alle trajecten waarin hij als ondernemer of adviseur betrokken is speelt de zoektocht naar vermaatschappelijking, horizontaal organiseren en samen sociaal ondernemen.

Deze ervaring blijkt heel waardevol in een tijd van transitie en transformatie.  In het innovatienetwerk Jeugd begeleidt hij de initiatiefnemers bij de introductie en ontwikkeling van hun initiatief in en met het netwerk.

D.03-44 Richard Derks

‘Veranderen doe je met het oog op de toekomst en met gevoel voor historie.’

Max. aantal deelnemers: 24

meedoen icoon

facebooktwittermail