Passend burgerschap voor lvb-jongeren door Michael Kolen

Passend burgerschap voor lvb-jongeren door Michael Kolen

with Geen reacties

Van zorgprofessionals die werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren) wordt vanuit overheidsbeleid verwacht dat zij het ideaal van actief burgerschap op een professionele wijze belichamen en uitdragen. In deze workshop problematiseren wij deze veronderstelling en gaan we met de deelnemers een gedachte experiment aan. We maken de complexiteit en vooral de ambivalentie van de alledaagse zorgpraktijk inzichtelijk en zoeken vervolgens samen naar mogelijkheden voor goede zorg die in de alledaagse omgang tussen lvb- jongere en zorgprofessional verborgen zitten. Vanuit deze analyse komen we tot een herdefinitie van het professioneel dragerschap van publieke moraal, dat mogelijk meer recht kan doen aan het realiseren van passend burgerschap voor deze kwetsbare groep jongeren in onze samenleving.

 

Over Michael Kolen
Michael Kolen (1970) is theoloog en is van 1997 tot 2005 werkzaam bij K2 en haar rechtspositionele voorganger het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn. In deze jaren is hij als adviseur  verantwoordelijk voor diverse projecten rondom zingeving en ethiek in de jeugdzorg. In 2005 maakt Michael de overstap naar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gaat als geestelijk verzorger werken bij Stichting Prisma in Waalwijk. Ook in deze functie blijft hij betrokken bij kwetsbare jongeren onder andere door het doen van zorgethisch onderzoek naar professionele ondersteuning van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

‘Life is what happens to you, while you’re busy making other plans.’
(John Lennon – Beautiful boy)

Max. aantal deelnemers: 15

meedoen icoon

facebooktwittermail