De (sub)cultuur van jongeren door Bart van Velzen

De (sub)cultuur van jongeren door Bart van Velzen

with Geen reacties

Het containerbegrip jongerencultuur wordt open gebroken met een interactieve sessie waarin beide partijen een lerende opstelling hebben. Om jongeren duurzaam te bereiken, betrekken en uiteindelijk te laten participeren dien je ze te snappen. Dit vereist (ingang tot) kennis van subculturen. Jongeren organiseren zich in ‘scenes’ en (soms officiële) netwerken. In deze sessie wordt uitgelegd hoe deze te (h)erkennen en contact mee te leggen. Er wordt ingezoomd op de verschillende subculturen/doelgroepen, innovatieve uitwikkelingen hieruit ontstaan en actieve participatie van de deze uiteenlopende  groepen jongeren. Participatie van jongeren is echter geen doel, maar een middel. Samen gaan we de uitdaging aan om te kijken hoe dit middel waar en waarvoor kan worden ingezet.

 

Over Bart van Velzen
Bart van Velzen is sociaal cultureel aannemer-ZZP’er. Hij initieert of zet projecten op in opdracht die zich vaak begeven op het grensvlak van de sociale en culturele sector. Hij heeft drie peilers: creatie (conceptonwikkeling, artistieke invulling en programmering), organisatie (productie- en projectleiding) en inspiratie (aanjagen, verbinden, geven van workshops en lessen). Vaak speelt urban/jongerencultuur, participatie en talentontwikkeling hier een grote rol in. Zo programmeerde hij voor W2 Poppodium, Bevrijdingsfestival Brabant, SoloS en De Muzerije. Hij geeft rap- en muziekles, is lid van de adviescommissie van het Fonds Amateurkunst Kunstbalie op het gebied van urban, projectleider van Changemakers073 en oprichter van het Bossche productiehuis Dukebox.

‘Each one, teach one’.
(Gezegde uit de Hip Hop scene, we kunnen altijd van elkaar leren en dienen daar ook voor open te staan.)

 

Max. aantal deelnemers: 10

 

facebooktwittermail