De overgang

with Geen reacties

Ooit gingen we van steenkool naar aardgas. Nu gaan we van een samenleving naar samen leven, en van anticipatie naar participatie. We zamelen schoenen in, en we organiseren matching-dagen voor ‘mensen die iets willen doen’ en ‘mensen die al iets … Lees meer

De erfenis

with Geen reacties

de ERFENIS, zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen: erfenis|sen (meerv.) bezit dat iemand na zijn dood nalaat Voorbeeld: ‘de erfenis aanvaarden’ Synoniem: nalatenschap De erfenis verdelen onder de erfgenamen: (het bezit verdelen onder degenen die daar recht op hebben) ‘Het bezit wordt verdeeld onder degenen die daar … Lees meer

Supermama’s

with Geen reacties

Ik dacht vroeger altijd dat ik een toekomst in de zorg ambieerde. Met een moeder die zich onder anderen bezig houdt met de pedagogisch inhoudelijke ontwikkeling van brede scholen en als coach en procesbegeleider fungeert bij het opzetten van Centra … Lees meer