Talentontwikkeling door SOLOS

with Geen reacties

SOLOS biedt jongeren en jonge makers een inspirerend (buitenschools) platform, broedplaats en netwerk voor het verwezenlijken van hun eigen ideeën, projecten en dromen. Door hen zowel inhoudelijk, organisatorisch, productioneel alsook financieel te coachen. Hen met elkaar, en met professionals uit het bedrijfsleven, kunst, … Lees meer

De erfenis

with Geen reacties

de ERFENIS, zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen: erfenis|sen (meerv.) bezit dat iemand na zijn dood nalaat Voorbeeld: ‘de erfenis aanvaarden’ Synoniem: nalatenschap De erfenis verdelen onder de erfgenamen: (het bezit verdelen onder degenen die daar recht op hebben) ‘Het bezit wordt verdeeld onder degenen die daar … Lees meer

1 2 3