Alles voor het effect door Jochum Deuten

Alles voor het effect door Jochum Deuten

with Geen reacties

Uiteindelijk doen we het voor de jeugd. Uiteraard. Toch is dat nog lastig helder te maken. Wat is nu het èchte verschil dat je maakt? En hoe maak je dat hard? Zeker met alle nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein: wijkteams, geïndividualiseerde dienstverlening, kanteling, transformatie, en ga zo maar door. Hoe pak je een effectanalyse of evaluatie op dit moment aan? Samen met jou zoekt Jochum Deuten, als ‘effecteur’, een nieuw pad in het opgeschoten bos van methoden, begrippen en veeleisende opdrachtgevers. Daarbij staan we in ieder geval stil bij de Effectencalculator. Bij dit instrument blijken diverse interessante bloemen te bloeien.

 

Over Jochum Deuten
Jochum Deuten is vrijgevestigd adviseur en ouderzoeker. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is zijn specialiteit: wat levert het op voor bewoners, de wijk of de maatschappij in brede zin? Hij maakte rendementsanalyses van uiteenlopende de interventies: van innovatieve woonzorg-concepten tot het stoomschip De Rotterdam, van klushuizen tot een tienjarige aanpak van een achterstandswijk. De afgelopen jaren verzorgde hij vele trainingen en workshops. Het bijdragen aan vernieuwing van zijn vakgebied heeft zijn voorliefde. Zo ontwikkelde hij voor de Platform31 de Effectenarena: een basisinstrument voor maatschappelijk rendement dat ondertussen is uitgegroeid tot een landelijke standaard. En nam hij in 2011 het initiatief voor een nieuwe landelijke kennisbank voor effectieve wijkinterventies: Wat Werkt in de Wijk. Op het gebied van de drie decentralisaties ontwikkelde hij met onder meer de Hogeschool Arnhem Nijmegen de Effectencalculator.

‘Kwaliteit zonder rendement heb geen enkele zin, maar rendement zonder dat je plezier hebt is natuurlijk ook een ramp.’
(Johan Cruijff)

Max. aantal deelnemers: 30

meedoen icoon

facebooktwittermail